FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चौथो गाउँ सभा को बैठक १ देखि ४ सम्म को निर्णय

७५/७६ 01/09/2019 - 14:46 PDF icon चौथो गाउँ सभा बैठक १ को निर्णय , PDF icon चौथो गाउँ सभा बैठक २,३,४ को निर्णय

तेश्रो गाउँ सभा बैठक १ देखी ५ सम्मको निर्णय

७५/७६ 01/09/2019 - 14:37 PDF icon तेश्रो गाउँ सभा बैठक १ को निर्णय, PDF icon तेश्रो गाउँ सभा बैठक २ र ३ को निर्णय, PDF icon तेश्रो गाउँ सभा बैठक ४ र ५ को निर्णय, PDF icon तेश्रो गाउँ सभा बैठक ५ को वाकि निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १४ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:16 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १४ काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १३ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:13 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १३ काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १२ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:12 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १२ काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ११ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:09 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ११ काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १० काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:08 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं १० काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ९ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:06 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ९ काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ८ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 13:05 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ८ काे निर्णय

गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ७ काे निर्णय

७४/७५ 07/20/2018 - 12:45 PDF icon गाँउपालिका वाेर्ड वैठक नं ७ काे निर्णय

Pages