FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र अहावान सम्वन्धी सुचना ।

०७८/०७९ 10/12/2021 - 10:57 PDF icon Chandranagar.pdf

पोखरी ठेक्का सम्वन्धी सुचना ।

७७/७८ 07/13/2021 - 10:42

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७७/७८ 03/28/2021 - 08:22

वोलपत्र अहावानको सुचना ।

७७/७८ 03/28/2021 - 08:21

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७७/७८ 08/07/2020 - 21:45 PDF icon suchana aasay ko.pdf

आशय को सुचना

७६/७७ 05/31/2020 - 14:09 PDF icon IMG_0002.pdf, PDF icon IMG_0003.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना वि.न.CRM/NCB08/076-77

७६/७७ 05/03/2020 - 12:45 PDF icon चन्द्रनगर गाउँपालिका-converted.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना वि.न.CRM/NCB/06/ 2076-077 (Re),CRM/NCB/07/ 2076-077 (Re)

७६/७७ 05/03/2020 - 12:31 PDF icon NCB 6,7.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना वि.न.CRM/NCB/05/ 2076-077

७७/७८ 05/03/2020 - 12:27 PDF icon NCB 5.pdf

CRM/NCB/06/ 2076-077 (Re र CRM/NCB/07/ 2076-077 (Re ठेक्काको म्याद थप सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/27/2020 - 16:49 PDF icon NCB 5,6.pdf

Pages