FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

राज कुमार महताे

गाउँपालिका अध्यक्ष

ईमेल: rkmahato5@gmail.com
फोन नं: 9844059173

गाउँपालिका उपाध्यक्ष

ईमेल: chandranagar111@gmail.com
फोन नं: 9800836090