FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

म्याद थप गरिएको बारे सूचना वि.न.CRM/NCB08/076-77

७६/७७ 05/03/2020 - 12:45 PDF icon चन्द्रनगर गाउँपालिका-converted.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना वि.न.CRM/NCB/06/ 2076-077 (Re),CRM/NCB/07/ 2076-077 (Re)

७६/७७ 05/03/2020 - 12:31 PDF icon NCB 6,7.pdf

म्याद थप गरिएको बारे सूचना वि.न.CRM/NCB/05/ 2076-077

७७/७८ 05/03/2020 - 12:27 PDF icon NCB 5.pdf

CRM/NCB/06/ 2076-077 (Re र CRM/NCB/07/ 2076-077 (Re ठेक्काको म्याद थप सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/27/2020 - 16:49 PDF icon NCB 5,6.pdf

CRM/NCB/05/ 2076-077 ठेक्काको म्याद थप सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/27/2020 - 16:36 PDF icon NCB 5.pdf

CRM/NCB08/076-77 ठेक्काकाे म्याद थप सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/27/2020 - 16:34 PDF icon चन्द्रनगर गाउँपालिका सुचना.pdf

वाेलपत्र सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/12/2020 - 14:47 PDF icon वाेलपत्र सम्वन्धी सुचना

म्याद थप सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/08/2020 - 16:55 PDF icon चन्द्रनगर गाउँपालिका १.pdf

बोलपत्र सम्कोवन्धी सुचना

७६/७७ 04/08/2020 - 12:13 PDF icon e bid notice - Copy.pdf

वाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७६/७७ 02/03/2020 - 12:35 PDF icon वाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

Pages